Όροι Χρήσης

Το  www.magclothing.gr, αποτελεί τον διαδικτυακό τόπο που φιλοξενεί το ηλεκτρονικό εμπορικό κατάστημα πώλησης και υπηρεσιών (εφεξής το «ηλεκτρονικό κατάστημα») της εταιρείας με την επωνυμία «REVOLUTION FINANCIAL SERVICES I.K.E..» που εδρεύει στο Kέντρο της Θεσσαλονίκης, οδός Διαλέττη  αριθμός 13 και εκπροσωπείται νόμιμα με αρ. ΓΕΜΗ. 162481206000, με Α.Φ.Μ.: 801740630 της Δ.Ο.Υ. Δ΄ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, e-mail: [email protected], τηλεφωνική γραμμή εξυπηρέτησης του ηλεκτρονικού καταστήματος: 2312133590 από κινητό και σταθερό τηλέφωνο με αστική χρέωση.

Οι όροι χρήσης του ιστοτόπου καθορίζουν τους όρους, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις βάσει των οποίων εσείς ως επισκέπτες/ χρήστες (αναλόγως του αν περιορίζεστε σε επίσκεψη μόνο στο ηλεκτρονικό κατάστημα ή πραγματοποιείτε και παραγγελία προς αγορά προϊόντων ή κάνετε χρήση του λογαριασμού σας) του διαδικτυακού μας τόπου περιηγείστε σε αυτόν, προβαίνετε σε χρήση των υπηρεσιών του και συναλλάσσεστε με το εμπορικό μας κατάστημα. Ταυτόχρονα διέπουν τη σύμβαση πώλησης που εσείς συνάπτετε με την εταιρεία «REVOLUTION FINANCIAL SERVICES I.K.E.» για την αγορά προϊόντων από το ηλεκτρονικό μας κατάστημα. Η αποδοχή των όρων χρήσης θεωρείται ως γενομένη συγχρόνως με την είσοδο και την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας. Εσείς ως επισκέπτες αποδέχεστε ρητά και ανεπιφύλακτα τους όρους χρήσης του ιστοτόπου μας. Εάν διαφωνείτε με τους παρακάτω όρους χρήσης οφείλετε να απέχετε από την πλοήγησή σας στον ιστότοπό μας και να επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας σχετικά, εάν το επιθυμείτε, με κάθε πρόσφορο τρόπο. 

Η «REVOLUTION FINANCIAL SERVICES I.K.E.» μπορεί κατά τη διακριτική της ευχέρεια να τροποποιεί ολικά ή μερικά ανά πάσα στιγμή καθ’ οιονδήποτε, σύμφωνα πάντα με τις προβλέψεις του νόμου, τρόπο τους παρόντες όρους χρήσης, καθώς και τις πολιτικές της, τις παρεχόμενες υπηρεσίες και τις τεχνικές προδιαγραφές του διαδικτυακού τόπου αναστέλλοντας ή και παύοντας ακόμα και τη λειτουργία του ιστοτόπου. Οι όποιες αλλαγές πραγματοποιούνται θα αναρτώνται στον ιστότοπό μας και θα έχουν ισχύ από την καταχώρισή τους και μόνο. Συνιστάται η τακτική επίσκεψη του σχετικού συνδέσμου που παραπέμπει στους όρους χρήσης, καθώς και στην Πολιτική Απορρήτου, στην Πολιτική Cookies, στην Πολιτική Αποστολών – Επιστροφών και στην Πολιτική Πληρωμών, τα οποία αποτελούν ενιαία και αναπόσπαστη ενότητα με τους παρόντες όρους χρήσης, ώστε να παραμένετε πάντοτε ενημερωμένοι για οποιαδήποτε αλλαγή. Οποιαδήποτε συναλλαγή με το εμπορικό μας κατάστημα και οποιαδήποτε εν γένει χρήση των παρεχόμενων εκ μέρους μας υπηρεσιών, η οποία γίνει προ τις εκάστοτε τροποποίησης των όρων χρήσης καταλαμβάνεται από το προγενέστερο καθεστώς. 

Σας παρακαλούμε πριν την περιήγησή σας στον ιστότοπό μας να διαβάζετε προσεκτικά τους παρακάτω όρους χρήσης:

H «REVOLUTION FINANCIAL SERVICES Ι.Κ.Ε.» δεσμεύεται ότι οι εμπεριεχόμενες στον ιστότοπό μας πληροφορίες ως προς την ταυτότητα και τα στοιχεία τόσο της εταιρείας, όσο και των προμηθευτών της, αλλά και τα κύρια χαρακτηριστικά των προϊόντων ή υπηρεσιών που διαθέτει μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος είναι αληθείς, ακριβείς και πλήρεις. Οι δεσμεύσεις αυτές τελούν υπό την ρητή επιφύλαξη περί μη δέσμευσης της εταιρείας για τυχόν τεχνικά ή τυπογραφικά λάθη, που έγιναν εκ παραδρομής καθώς και για ενδεχόμενη διακοπή της λειτουργίας του ιστοτόπου λόγω τεχνικού ή άλλου σφάλματος αναγόμενου σε λόγους ανωτέρας βίας. Η εταιρεία μας έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα ώστε να σας προσφέρει αδιάλειπτη πρόσβαση και περιήγηση στο e-shop μας υπό την επιφύλαξη του δικαιώματός μας να αναστέλλουμε χωρίς προηγούμενη προειδοποίησή σας τη λειτουργία του για σκοπούς αναβάθμισης, βελτίωσης της τεχνικής υποστήριξης και των συστημάτων ασφάλειας και γενικότερα για την συντήρηση του συστήματος.

Η πλοήγηση στον ιστότοπό μας γίνεται σύμφωνα με τους όρους χρήσης, την ακολουθούμενη πολιτική απορρήτου και την εθνική, ευρωπαϊκή και διεθνή συναφή νομοθεσία. 

Η χρήση του ιστότοπου οφείλει να γίνεται με σεβασμό προς τα χρηστά ήθη, ενώ ρητά απαγορεύεται η χρήση του ιστότοπου για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό. 

Κάθε στοιχείο που συμπληρώνεται από εσάς σε φόρμες επικοινωνίας και συναλλαγών με το ηλεκτρονικό μας κατάστημα δεν υπόκειται σε κανενός είδους διόρθωση, παρέμβαση  ή αλλοίωση εκ μέρους της εταιρείας μας. Η ευθύνη για την ορθή συμπλήρωση των στοιχείων βαρύνει αποκλειστικά εσάς είτε είστε επισκέπτης είτε χρήστης του ιστοτόπου. Τα στοιχεία που συμπληρώνετε και αφορούν σε προσωπικές πληροφορίες (πχ. όνομα, επίθετο, διεύθυνση, τηλέφωνο επικοινωνίας κλπ.) δεν πρέπει να είναι ψεύτικα ή ανακριβή και απαγορεύεται να οδηγούν με οποιονδήποτε τρόπο στην εξαπάτηση της εταιρείας ή τρίτου προσώπου.

  1. Η χρήση οποιουδήποτε κώδικα προγράμματος ή λογισμικού που εμπεριέχει ιό ή οτιδήποτε άλλο θα μπορούσε να προκαλέσει προσωρινή ή μόνιμη ζημία ή απώλεια δεδομένων της εταιρείας ή των χρηστών/επισκεπτών. 
  2. Η δημοσίευση, αποστολή με προσωπικό μήνυμα, με παραπομπή σε link ή σύνδεσμο ή μετάδοση με οποιονδήποτε τρόπο και μέσο υβριστικού, ενοχλητικού, πορνογραφικού, και εν γένει παράνομου οπτικοακουστικού περιεχομένου ή περιεχομένου που μπορεί να προσβάλει ενδεικτικά την ανηλικότητα το φύλο, την εθνικότητα και να προσβάλει καθ’ οιονδήποτε τρόπο τρίτα άτομα. Ομοίως απαγορεύεται η μετάδοση με κάθε τρόπο οποιουδήποτε παράνομου υλικού που προκαλεί βλάβη στην εταιρεία ή σε οποιονδήποτε τρίτο και προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.
  3. Η με οποιονδήποτε τρόπο κοινολόγηση περιεχομένου για τη μετάδοση της οποίας ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις.
  4. Η με οποιονδήποτε τρόπο χωρίς τη ρητή συγκατάθεση της εταιρείας παρέμβαση στον μηχανισμό λειτουργίας και το λογισμικό της καθώς και η χρησιμοποίηση οποιασδήποτε συσκευής αντιγραφής και ανάκτησης οποιουδήποτε μέρους του ιστοτόπου απαιτεί ταυτοποίηση ή είναι κλειδωμένο.  

Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να αποκλείσει προσωρινά ή και μόνιμα οποιονδήποτε χρήστη συμπεριφέρεται αντίθετα προς του παρόντες όρους χρήσης. 

Γενικά: Η περιήγηση στον ιστότοπό μας γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη και για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί από αυτήν, η εταιρεία μας δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά για οποιαδήποτε ζημία που προέρχεται από περιεχόμενο, από ιό ή οποιοδήποτε τυχόν κακόβουλο λογισμικό, εσφαλμένη λειτουργία του προγράμματος περιήγησης  και γενικά οποιασδήποτε εσφαλμένης λειτουργίας). Η χρησιμοποίηση των λοιπών ιστοσελίδων και υπηρεσιών διαδικτύου και η αλληλεπίδραση τους με τον ιστότοπό μας γίνεται με δική σας αποκλειστικά ευθύνη, ενώ για τυχόν ιούς και εν γένει επιβλαβή λογισμικά από τη χρήση άλλων ιστοτόπων η εταιρεία μας δεν φέρει οιαδήποτε ευθύνη. Συνεπώς, η εταιρεία μας δεν έχει καμία υποχρέωση να σας αποζημιώσει για οποιαδήποτε βλάβη προκληθείσα από κάποια εκ των ανωτέρω αιτία ή από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή τη χρήση των υπηρεσιών, σελίδων, υπηρεσιών, επιλογών και περιεχομένων αυτού ή/και με την αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτό ή/και με τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού (θετική, ειδική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ). Η εταιρεία μας δεν δηλώνει με κανέναν τρόπο ότι οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στα έγγραφα και στις ανακοινώσεις που δημοσιεύονται σ’ αυτόν τον διακομιστή είναι κατάλληλα για οποιονδήποτε σκοπό. Επίσης τυχόν ελλιπής ή εσφαλμένη ή μη ενημερωμένη ηλεκτρονική καταχώριση ως προς τα πωλούμενα προϊόντα και τις αντίστοιχες πληροφορίες (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τιμή, χαρακτηριστικά προϊόντων κλπ.), καθώς και οποιοδήποτε σφάλμα, παράλειψη ή τεχνικής φύσεως ζήτημα, σφάλμα που οφείλεται σε υπαιτιότητα τρίτου ή λόγος ανωτέρας βίας που επιδρά καθ’ οιονδήποτε τρόπο στην ομαλή λειτουργία και περιήγησή σας στον διαδικτυακό μας τόπο δεν γεννά οποιαδήποτε ευθύνη για την εταιρεία μας.  

Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί κάθε δυνατό μέσο και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να παράσχει σε εσάς τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια πλοήγησης και συναλλαγών και να δημιουργήσει ένα εν γένει ασφαλές διαδικτυακό περιβάλλον για την περιήγηση σε αυτόν. 

Η εταιρεία μας συμμορφώνεται πλήρως με κάθε εθνική και υπερεθνική  νομοθεσία που αφορά τις πωλήσεις προϊόντων και την κατάρτιση συμβάσεων πώλησης από απόσταση. Εσείς ενημερώνεστε σχετικά με τα προϊόντα, τα οποία παρουσιάζονται αναλόγως της διαθεσιμότητας αυτών, για την οποία ωστόσο σε καμία περίπτωση δεν δύναται να εγγυηθεί η εταιρεία. Η ευθύνη της εταιρείας εκτείνεται αποκλειστικά και μόνο μέχρι του σημείου της έγκαιρης ενημέρωσής σας περί της μη διαθεσιμότητας του προϊόντος, χωρίς η εταιρεία μας να υπέχει καμία περαιτέρω ευθύνη. Σε περίπτωση που, κατόπιν της ολοκλήρωσης της παραγγελίας, διαπιστωθεί μη διαθεσιμότητα του επιλεγέντος προϊόντος/ των επιλεγέντων προϊόντων το ήδη τυχόν καταβεβληθέν εκ μέρους σας ποσό επαναπιστώνεται σε εσάς στο ακέραιο. Η εταιρεία δεν υπέχει οιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε σφάλματα σε χαρακτηριστικά, φωτογραφίες και τιμές προϊόντων που αναγράφονται στον ιστότοπο την έλλειψη των οποίων δεν μπορεί να εγγυηθεί.

Η θέαση και περιήγηση στα προϊόντα που φιλοξενούνται στον ιστότοπο είναι ελεύθερη για όλους τους επισκέπτες/χρήστες. Οι τιμές που αναγράφονται κάτω από το εικονίδιο κάθε προϊόντος συμπεριλαμβάνουν τον ΦΠΑ (το ύψος του οποίου καθορίζεται από την κείμενη νομοθεσία). Τυχόν αναπροσαρμογή της τιμής οποιουδήποτε προϊόντος γίνεται κατά την ελεύθερη κρίση και διακριτική ευχέρεια της εταιρείας, η οποία δεν υπέχει καμία υποχρέωση προγενέστερης ενημέρωσης σχετικά με την ανατιμολόγηση. Κάνοντας click στο εικονίδιο του προϊόντος μπορείτε να αναζητήσει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό.

Σε περίπτωση που κάποιο προϊόν δεν είναι τελικώς διαθέσιμο η εταιρεία δύναται να επικοινωνεί με εσάς με οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο επικοινωνίας έχει παρασχεθεί εκ μέρους σας σχετικά με άλλα παρόμοια προϊόντα που μπορείτε να αγοράσετε στη θέση του μη διαθεσίμου. Εάν ωστόσο δεν επιθυμείτε την αγορά κάποιου άλλου προϊόντος η εταιρεία αναλαμβάνει  τη δέσμευση να επιστρέψει ατόκως το σύνολο του τυχόν ήδη καταβληθέντος ποσού. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στο διακριτό κεφάλαιο σχετικά με την πολιτική επιστροφών.

Οι συμβάσεις που καταρτίζονται κάνοντας χρήση του e-shop μας γίνονται στην ελληνική γλώσσα. 

Εναλλαγή Περιεχομένου

Οι παραγγελίες μέσω του e-shop μας αποτελούν συμβάσεις πωλήσεως εξ αποστάσεως, οι οποίες διέπονται από το νομοθετικό πλαίσιο του Ν. 2251/1994 (όπως αυτός ισχύει σήμερα) και των τροποποιήσεων που αναφέρονται στο ΠΔ 131/2003 (ΦΕΚ Α’ 116/16.05.2003). Έτσι, εσείς έχετε την επιλογή είτε να πραγματοποιήσετε εγγραφή και να προχωρήσετε στην παραγγελία είτε να συνεχίσετε ως επισκέπτης παραχωρώντας παράλληλα τα προσωπικά δεδομένα που σας ζητούνται κάθε φορά.

Έχετε δικαίωμα σύναψης έγκυρης σύμβασης μέσω του e-shop μας, μόνον εφόσον είστε δικαιοπρακτικά ικανός σύμφωνα με τις διατάξεις του Ελληνικού Αστικού Κώδικα (δηλαδή εφόσον έχει συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας του και δεν τελείτε σε δικαστική συμπαράσταση ως προς τη σύναψη σύμβασης πώλησης). Παραγγελίες μπορούν επίσης να πραγματοποιηθούν από νομίμους εκπροσώπους νομικών προσώπων. Επιφυλασσόμαστε του δικαιώματός μας να αξιώσουμε την επιστροφή από τον εποπτεύοντα ή νόμιμο αντιπρόσωπο/εκπρόσωπο τυχόν παραγγελιών που θα πραγματοποιηθούν από δικαιοπρακτικά ανίκανα πρόσωπα.

Ολόκληρο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά και όχι περιοριστικά και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων, domain name κλπ. συνιστούν πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας ή πνευματική ιδιοκτησία τρίτων για την οποία η εταιρεία έχει λάβει άδεια χρήσης για τις δικές της αποκλειστικά ανάγκες και για τη λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος και προστατεύονται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του εθνικού και υπερεθνικού δικαίου. Το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος διατίθεται αυστηρά και μόνο για προσωπική χρήση εκ μέρους σας. Οποιαδήποτε αλλαγή/τροποποίηση του περιεχομένου του ιστοτόπου εκ μέρους τρίτου γίνεται μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης της εταιρείας. Οποιοδήποτε λογισμικό υπάρχει διαθέσιμο μέσω του ιστοτόπου και δύναται να φορτωθεί (download) αποτελεί επίσης πνευματική ιδιοκτησία της εταιρείας και η χρήση του επιτρέπεται να είναι αποκλειστικά και μόνο ιδιωτική σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που παρατίθενται στο αντίστοιχο μέρος της εν λόγω ενότητας των παρόντων όρων χρήσης.

Απαγορεύεται η με κάθε τρόπο χωρίς τη ρητή εκ των προτέρων συγκατάθεση της εταιρείας αντιγραφή, αναπαραγωγή, πώληση, εμπορία, εκχώρηση, εκμετάλλευση του περιεχομένου του ιστοτόπου από τρίτον ενάντια προς τους παρόντες όρους χρήσης. Επίσης απαγορεύεται ρητά η παραπλάνηση οποιουδήποτε σχετικά με τον πραγματικό πάροχο του ηλεκτρονικού καταστήματος. Ειδικότερα, τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα shoppino ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα της εταιρείας και αποτελούν περιουσιακά στοιχεία αυτής ή τρίτων μερών αντίστοιχα προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων. Η εμφάνισή τους στον ιστότοπο δεν συνιστά καθ’ οιονδήποτε τρόπο μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

Επιτρέπεται κατ’ εξαίρεση η αυστηρά ιδιωτική χρήση περιεχομένου του ιστοτόπου για πληροφοριακούς και όχι εμπορικούς σκοπούς με την προϋπόθεση ότι προκύπτει με σαφήνεια η ένδειξη προέλευσης της πληροφορίας και υπό τη ρητή επιφύλαξη ότι με τον τρόπο αυτό δεν θίγονται τυχόν δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας της εταιρείας ή τρίτων, ότι δεν επεμβαίνει ο χρήστης καθ’ οιονδήποτε τρόπο στο περιεχόμενο αυτό αλλοιώνοντάς το και ότι το υλικό δεν προωθείται σε άλλο δίκτυο υπολογιστών ή οποιοδήποτε άλλο μέσο επικοινωνίας ή μέσο κοινωνικής δικτύωσης. 

Οποιαδήποτε άλλη μη εξουσιοδοτημένη χρήση απαγορεύεται αυστηρά από το νόμο και ενδέχεται να συνεπάγεται αυστηρές αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη. 

Ο ιστότοπός μας προκειμένου να βελτιστοποιήσει και να διευκολύνει την εμπειρία πλοήγησής σας ενδέχεται να εμπεριέχει παραπομπές μέσω links ή μέσω banners σε άλλες ιστοσελίδες, για το περιεχόμενο, την πολιτική απορρήτου, τις υπηρεσίες και την ασφάλεια των οποίων ουδεμία ευθύνη φέρει η εταιρεία και στις οποίες η πλοήγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους χρήσης που αυτές εφαρμόζουν. Η εταιρεία μας σε καμία περίπτωση δεν εγκρίνει, δεν αποδέχεται, δεν υιοθετεί και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο οποιουδήποτε συνδέσμου εμφανίζεται στον ιστότοπό μας. Για οποιοδήποτε πρόβλημα ανακύψει από την πρόσβαση και πλοήγηση στις εν λόγω ιστοσελίδες αποκλειστικά τυχόν υπεύθυνες είναι αυτές και όχι η εταιρεία μας, η οποία δεν υπέχει καμία ευθύνη για την αποκατάσταση τυχόν προβλήματος ή προκληθείσας ζημίας σε εσάς. Στις περιπτώσεις αυτές οφείλετε να απευθύνεστε απευθείας στις εν λόγω ιστοσελίδες για το οποιοδήποτε πρόβλημα. τυχόν παρουσιασθεί, ενώ η ευθύνη για τη μεταφορά σας στις εν λόγω ιστοσελίδες βαραίνει αποκλειστικά και μόνο εσάς. 

Το e-shop μας σας παρέχει τη δυνατότητα εγγραφής σας στο newsletter μας προκειμένου να μένετε πάντα ενημερωμένοι για τις νέες εξελίξεις στα προϊόντα και τις παρεχόμενες εκ μέρους μας υπηρεσίες. Η εγγραφή στο newsletter μπορεί να γίνει μόνο κατόπιν της δικής σας συναίνεσης, με τη συμπλήρωση της διεύθυνσης του ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου (e-mail). Μπορείτε ανά πάσα στιγμή να ανακαλέστε την συγκατάθεσή σας για λήψη ενημερωτικών μηνυμάτων μέσω της υπηρεσίας 

Σε περίπτωση που ανακύψει οποιαδήποτε διαφορά μεταξύ της εταιρείας και των επισκεπτών/χρηστών του ιστοτόπου, καθώς και οποιαδήποτε διαφορά απορρέουσα από την κατάρτιση σύμβασης πώλησης αρμόδια δικαστήρια είναι αυτά της Θεσσαλονίκης, ενώ εφαρμοστέο δίκαιο είναι το ελληνικό. 

Τελευταία ενημέρωση της παρούσας πολιτική έγινε την 01.05.2022.

Follow us
ACCOUNT
Wishlist
Wishlist
Login
Create an account

Ένας σύνδεσμος για να ορίσετε νέο κωδικό πρόσβασης θα σταλεί στη διεύθυνση email σας

Your personal data will be used to support your experience throughout this website, to manage access to your account, and for other purposes described in our πολιτική απορρήτου.

Password Recovery

Lost your password? Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.

TOP
Bestsellers:

SHOPPING BAG 0

RECENTLY VIEWED 0